**********സ്വാഗതം************ മാവേലിനാട്.: September 2006

Saturday, September 30, 2006

 

ബൂലോകത്തില്‍ മാവേലിനാടിനും ഒരിടം...

പ്രിയമുള്ളവരേ..
ടെലിവിഷന്‍ മാധ്യമരംഗത്ത് അണിയറ, സാക്ഷി, സ്വയംവരം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളിലൂടെ ശ്രദ് ധേയമായ NTVയുടെ അച്ചടിമാസികയാണ് മാവേലിനാട്. കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ വികസന രാഷ് ട്രീയദര്‍ശനം പകര്‍ന്നു നല്‍കുക എന്നതാണ് മാവേലിനാടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ അപചയങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ഒരു തിരുത്തല്‍ ശക്തിയായും മാവേലിനാട് വര്‍ത്തിക്കുന്നു.
മാവേലിനാടിന്റെ വെബ് പേജ് കാണുക -
http://mavelinadu.co.nr
ബൂലോകത്തില്‍ ഗൌരവതരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ ഒരു വാതില്‍ തുറന്നിടുകയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോരോരുത്തരുടെയും ആഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കായി ഞങ്ങള്‍ കാതോര്‍ക്കുന്നു
ഒപ്പം ഈ ബ്ലോഗിനെ ജനകീയമാക്കുവാന്‍ ഏവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു...

This page is powered 

by Blogger. Isn't yours?